Electrotechnische Inspecties

Eladco BV

Thermografisch onderzoek

INFRAROOD CAMERAOPNAMES VOOR
THERMOGRAFISCHE FOTO'S


DOEL

Door het gebruik van een thermografiecamera worden temperatuurverschillen 
duidelijk zichtbaar gemaakt. Door de interpretatie van deze temperatuurverschillen 
kunnen acties worden ondernomen, die veelal resulteren in een minder 
storingsgevoelige installatie.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

De elektrotechnische storingen die vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden zijn o.a.:
Overbelasting van kabels en moeren.
Asynchrone belasting bij driefasen groepen.
Slechte contactdruk van relais.
Slechte aansluitingen en verbindingen.
Te grote warmte in schakelpanelen.
Kortsluitingen in elektrolytische processen.
Accustations, UPS e.d.

BOUWKUNDIGE INSTALLATIES

Detectie warmteverliezen van gebouwen.
Opsporen van warmtelekken in bijvoorbeeld vloerverwarming.

WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES

Inspectie van motoren, pompen, hydraulische
cilinders, koppelingen en slangen.
Detectie van warmteverliezen van installaties van ketels, ovens, 
   luchtbehandelingkanalen, tanks, stoom, koel- en warmteleidingen.