Electrotechnische Inspecties

Eladco BV

NEN 3140

ELEKTRISCHE INSTALLATIES VOLGENS NEN 3140

Er zijn door de overheid de laatste jaren steeds strengere eisen gesteld 
aan de veiligheid binnen de bedrijven.
De Arbo-wet bepaalt dat een werknemer veilig moet kunnen werken. 
Dat geldt dus ook voor het werken aan elektrische installaties.
Aan elektrische installaties worden hoge eisen gesteld. Deze eisen, 
waaraan volgens de Arbo-wet moet worden voldaan, zijn vastgelegd in de norm NEN 3140. 
Hoe dit binnen technische diensten geregeld kan worden, kan door 
Adviesbureau Commies b.v. worden uitgevoerd. 
Ook de hiervoor noodzakelijke keuringen kunnen voor u worden verzorgd.

DOEL

Het doel van de periodieke keuringen volgens de norm NEN 3140 is
in de 
eerste plaats gericht op de veiligheid van elektrische installaties.
Binnen uw bedrijf betekent dat een waarborg, zodat aan de eisen van een 
veilige werkplek volgens de Arbo-wet wordt voldaan.

In de tweede plaats geven de keuringen door Adviesbureau Commies b.v. een 
goed beeld van de staat van onderhoud van de elektrische installatie. 
Het periodiek onderhoud kan gestructureerd worden uitgevoerd. 
Dit werkt kostenbesparend.

 

UITVOERING

Volgens de norm NEN 3140 moeten installaties minimaal, afhankelijk van 
de risico's, eenmaal per vijf jaar te worden gecontroleerd. 
Uitzonderingen hierop vormen gereedschappen en andere elektrisch aangedreven 
apparatuur, transport-, hijs- en veiligheidsinstallaties, welke vaker moeten 
worden gecontroleerd. De controle kan de installatie in het gehele gebouw omvatten. 
Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een installatiedeel apart te controleren. 
Hierdoor kan de inspectie over meerdere jaren worden verdeeld.

WERKINSTRUKTIES EN PROCEDURES

Voor technische diensten, welke willen werken met vaste regels en normen, 
worden werkinstructies en procedures geschreven. 
Deze worden op maat en in overleg met uw bedrijfstechnische dienst gemaakt. 
Ook de daarbij behorende aanstellingen
van de medewerkers kunnen hierin worden opgenomen.


CURSUS 

Om hiermee goed om te kunnen gaan, heeft  Commies Training& Consultancy (Eladco BV)  voor 
technische diensten en productiemedewerkers een cursus ontwikkeld. 
De cursus kan bij voldoende deelname aan het bedrijf worden gegeven en anders, 
gecombineerd met andere bedrijven, in Gasselternijveen of ter plaatse in een 
goed onderkomen.

 

Duur: 1 dag

Alle deelnemers ontvangen een syllabus en certificaat van deelname.