Electrotechnische Inspecties

Eladco BV

NEN1010

NEN 1010
VEILIGHEIDSBEPALINGEN VOOR LAAGSPANNINGSINSTALLATIESDe 5e druk van de NEN 1010 is verschenen. 
Voor de installatiewereld betekent dit, dat elke nieuwe installatie 
aan deze norm moet voldoen.
Ook voor de tekenaars en engineers heeft dit verstrekkende gevolgen.


VERANDERINGEN

De belangrijkste veranderingen zijn:

Strikte scheiding tussen de Europese bepalingen en de Nederlandse 
   bepalingen.
Het volgen van de nummering van de Europese en internationale 
   installatievoorschriften.
Uitbreiding van het toepassingsgebied van de 30 mA aardlekschakelaar.
Verplichting van geaarde wandcontactdozen in alle ruimten.
Methodiek voor het berekenen van leidingdoorsneden.
Bepalingen voor de bescherming tegen een elektrische schok.


CURSUS

Om hiermee goed om te kunnen
gaan, heeft Commies Training& Consultancy (Eladco BV) voor technische diensten een tweedaagse cursus ontwikkeld en voor 
ontwerpers en engineers een driedaagse cursus.
De cursussen kunnen bij voldoende deelname aan het bedrijf worden gegeven 
en anders, gecombineerd met andere bedrijven, in Gasselternijveen 
of ter plaatse in een goed onderkomen.


Duur: 2 dagen

Alle deelnemers ontvangen een syllabus en certificaat van deelname.