Electrotechnische Inspecties

Eladco BV

Inspecties

ELEKTROTECHNISCHE INSPECTIES

 

Volgens de NEN 3140 moeten alle elektrische installaties en materiaal 
periodiek geÔnspecteerd worden, door meting of beproeving.

 

FREQUENTIE 1X PER JAAR

® Elektrisch handgereedschap.
® Verplaatsbare elektrische meetinstrumenten.
® Handlampen.
® GeÔsoleerd gereedschap.
® Persoonlijke beschermingsmiddelen.
® Verplaatsbare leidingen.
® Verplaatsbare werktuigen.
® Aardlekschakelaars in bedrijfsinstallaties indien uitschakeling niet 
   bezwaarlijk is.
® Keukenapparatuur.
® Kantoormachines.
® Installaties van transportinrichtingen, hijs- en hefwerktuigen en 
   elektrisch bediende afsluitingen.

 

FREQUENTIE 1X PER KWARTAAL

® Elektrische en elektrotechnische beveiligingsinrichtingen en 
   veiligheidscontacten van transportinrichtingen, hijs- en hefwerktuigen 
   en elektrisch bediende afsluitingen.

FREQUENTIE 1X PER MAAND

® Aardlekbeveiligingen in tijdelijke installaties

FREQUENTIE 1X PER 5 JAAR

® Alle overige installaties moeten eens per 5 jaar worden geÔnspecteerd. 
   Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn vaker te inspecteren 
   dan eens per 5 jaar.

INSTALLATIE INSPECTIES

De installatieinspecties die door Eladco bv worden uitgevoerd, 
worden uitgevoerd aan de hand van inspectierapporten.
Wanneer een rapport op zich niet genoeg duidelijkheid verschaft, dan is dit 
rapport voorzien van een toelichting.
In deze toelichting staat o.a. vermeld waarom bepaalde inspecties moeten en 
welke regelgeving hieraan ten grondslag ligt (bepalingen en normen).