Electrotechnische Inspecties

Eladco BV

VCA

VCA COÖRDINATOR


DOELGROEP: LEIDINGGEVENDEN AAN OPERATIONELE
MEDEWERKERS EN MEDEWERKERS DIE HET VCA SYSTEEM BEHEREN


De opzet van de cursus VCA-coordinator is een combinatie van enerzijds de 
verplichte cursus Veiligheid voor leidinggevenden (VCA) en anderzijds een 
praktische vertaling van de functie van VCA-coördinator.
De cursus bestaat uit een zelfstudieprogramma en ter afsluiting een themadag.

CURSUS INHOUD:

¨ De belangrijkste VCA-begrippen
¨ De risico-inventarisatie en de risicovolle taken
¨ Voorlichting en instructie
¨ Het houden van veiligheidsinspecties
¨ De toolboxmeeting


De deelnemers aan deze themadag krijgen naast het verplichte studiemateriaal 
voor de cursus Veiligheid voor leidinggevenden (VCA) ook een syllabus met de 
extra onderwerpen die tijdens de themadag aan de orde komen

inclusief een aantal Toolbox-thema bladen van de Nationale Arbo-dienst.
De themadag geeft verder aanvullende informatie over de regels en procedures 
op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu zoals deze zijn 
gesteld binnen het eigen bedrijf dan wel binnen de bedrijven of werklocaties 
van de opdrachtgevers. 
Aan het eind van de themadag wordt een proefexamen afgenomen zodat de deelnemers 
zich goed kunnen voorbereiden op het schriftelijke examen.


ALGEMEEN:

Bij een positief resultaat voor het examen wordt een persoonscertificaat volgens 
NEN-ISO 45013 "Veiligheid voor leidinggevenden (VCA)"uitgereikt.
Dit certificaat is 10 jaar geldig en kan in het psl 
(personal safety logbook) worden bijgeschreven.