Electrotechnische Inspecties

Eladco BV

VVA-1

BASISVEILIGHEID (VCA)
(VVA-1)

DOELGROEP: OPERATIONELE MEDEWERKERS

INLEIDING:


De cursus basisveiligheid heeft tot doel om operationele medewerkers 
van bedrijven op te leiden in de veiligheidsmaatregelen en -gedragingen 
die nodig zijn voor een veilige uitvoering van hun werkzaamheden. 
Daarnaast krijgen de cursisten inzicht in de Arbo-wetgeving. 
Deze cursus geeft verder aanvullende informatie over de regels en procedures 
op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu zoals deze zijn 
gesteld binnen het eigen bedrijf dan wel binnen de bedrijven of werklocaties 
van de opdrachtgevers. 
De cursus Basisveiligheid (VCA) voldoet aan de eisen voor het VCA*/** certificaat 
en kan als zodanig worden ingepast in het opleidingsplan voor de
VCA-certificering.

CURSUS INHOUD:

Arbo- en Veiligheidswetgeving
Risico's en preventie
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar
Besloten ruimten
Gevaren bij lassen
Werkvergunningen
Gereedschappen en machines
Hijsen en tillen
Werken op hoogte
Persoonlijke beschermingsmiddelen


ALGEMEEN:

De duur van de cursus is 4 dagdelen verdeeld over 4 avonden of 2 dagen.
De cursus kan plaatsvinden in een door ons gekozen locatie, of uw bedrijf 
dan wel een door u gekozen, andere locatie.
Indien de cursist slaagt voor het examen wordt een persoonscertificaat 
volgens NEN -ISO 45013 "Basisveiligheid" (VCA) uitgereikt.
Dit certificaat is 10 jaar geldig en kan in het psl 
(personal safety logbook) worden bijgeschreven.