Electrotechnische Inspecties

Eladco BV

VVA-2

VEILIGHEID VOOR LEIDINGGEVENDEN (VCA)
(VVA-2) 


DOELGROEP: LEIDINGGEVENDEN AAN OPERATIONELE MEDEWERKERS

INLEIDING:


De cursus veiligheid voor leidinggevenden heeft tot doel om de leidinggevenden
en toezichthouders bedrijven de nodige kennis en vakbekwaamheid 
te geven om hun leidinggevende taak inzake veiligheid goed te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast krijgen de cursisten meer inzicht in de Arbo-wetgeving. 
De cursus geeft verder aanvullende informatie over de regels en procedures 
op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu zoals deze zijn 
gesteld binnen het eigen bedrijf dan wel binnen de bedrijven of werklocaties 
van de opdrachtgevers. 
De cursus Veiligheid voor leidinggevenden (VCA) voldoet aan de eisen voor het 
VCA*/** certificaat en kan
als zodanig worden ingepast in het opleidingsplan 
voor de VCA-certificering.


CURSUS INHOUD:

Arbo-, Veiligheid- en Milieuwetgeving en de Europese richtlijn
Het ontstaan van ongevallen en de gevolgen
Methodes om het veilig werken te bevorderen
Veiligheidsprocedures en het werken met werkvergunningen
Het opstellen van risicoanalyses
Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening
Risicobeheersing bij het werken met geluid, elektriciteit, straling en asbest
Toxicologie en ergonomie


ALGEMEEN:

De duur van de cursus is 4 dagdelen verdeeld over 4 avonden of 2 dagen. 
De cursus kan plaats vinden in een door ons gekozen lokaliteit, 
of uw bedrijf dan wel een door u gekozen, andere lokaliteit. 
Indien de cursist slaagt voor het examen wordt een persoonscertificaat 
volgens NEN-ISO 45013 "veiligheid voor
leidinggevenden (VCA) worden uitgereikt. 
Dit certificaat is 10 jaar geldig en kan in het psl (personal safety logbook) 
worden bijgeschreven.